admin No Comments

Ang Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) ay isang nakamamatay na sakit na bunga o dulot ng virus na kung tawagin ay HIV (Human Immunodeficiency Virus) kung saan ang virus ay umaatake sa sistema ng panlaban sa sakit ng tao. At bilang pakiisa sa selebrasyon ng World Aids Day ngayong Disyembre 1, 2016 nagkaroon ng motorcade sa mga pangunahing daan sa Lungsod ng Cabuyao na pinangunahan ng ating City Health Officers na sina Dra. Elena Diamante at Dr. Cecil Aguillo kasama ang mga City Health Office Staff, Tactical Motorcycle Riders Group at Red Cross Cabuyao Branch sa pamumuno ni G. Rudy Derez at ang mga representante ng Lesbian, Gay, Bisexual at Transgender (LGBT) community.

Adhikain ng gawaing ito na maipaabot sa bawat isang mamamayan ang sapat na kaalaman kaugnay sa naturang sakit gayundin naman ang maiparating sa kanila na maari na ring magpakonsulta ang sinumang may nais sa Cabuyao Social Hygiene Clinic-City Health Office I at hanapin lamang si G. Don-Don P. Dimaunahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *