admin No Comments

Sa paggunita ng “World Rabies Day” naganap ang “Rabies Awareness and Responsible Pet Ownership Lecture and Film Showing” sa pangunguna ng City Veterinanrian Office sa pamumuno ni G. Irma Alegros noong ika-28 ng Setyembre 2016 sa Paaralang Elementarya ng North Marinig sa mga mag-aaral mula Grade IV-VI na may layuning mabuksan ang isipan ng mga istudyante kaugnay sa mapaminsalang “rabies” na mula sa mga alagang hayop katulad ng aso at pusa. Layunin din nito na maipabatid sa mga mag-aaral ang tama at responsableng pag-aalaga sa mga hayop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *